איך לבדוק תקינות רמקול בסלולרי?

תפקיד הרמקול במכשיר הוא להשמיע צלילים ומוסיקה. הרמקול עושה זאת על ידי המרה של אותות חשמליים לצלילים.

אם הרמקול פגום לא תוכל לשמוע:

  • צלצול מהמכשיר.
  • מוסיקה.
  • קול מהרמקול במהלך שיחה.

איך לבדוק רמקול במכשיר סלולרי?

1) כבה את המכשיר ופרק אותו.

2) הוצא את הרמקול של המכשיר. על מנת לאתר את הרמקול במכשיר נסתכל על מסגרת המכשיר בדרך כלל יהיו שם חריצים שנועדו ליציאה חלקה של הקול.

3) ניקח את הרב מודד ונכוון אותו לבדיקת המשכיות. גע עם שני הפרובים אחד בשני לקבלת ביף.

4) גע בשני הרגליים של הרמקול אם אתה שומע ביפ סימן שהרמקול תקין, אם לא נשמע שום ביפ כנראה הרמקול לא תקין ונצטרך להחליף אותו בחדש.

check Loud Speaker with prob

שיטה נוספת:

פשוט לקחת רמקול חדש ולשים במכשיר, אם הוא עדין לא משמיע צליל בדוק את המגעים.

הערות:

  • בסוגים שונים של מכשירים, לדוגמה אייפונים הרמקול יושב על שקע הטעינה, נסה להחליף שקע ובדוק.
  • אם הרמקול מולחם ללוח בדוק שההלחמות לא שבורות או מקורזות.
  • אם עדיין אין רמקול כנראה שהבעיה בלוח של המכשיר  (מסלול לא תקין, בעיית מתח לרמקול או רכיב פגום.)
Top