הוראות בטיחות

מספר כללים חשובים לעבודה עם חשמל.

סימולי רכיבים אלקטרונים

סימולי רכיבים אלקטרונים נגדים, קבלים, ממסרים, דיודות, טרנזיסטורים, שערים לוגים ועוד..

יחידות וערכים של רכיבים אלקטרונים

יחידות מדידה של קבלים, סלילים ונגדים וערכים וסימונים של מתח, זרם, זמן ותדר

מושגים ומונחים בחשמל ואלקטרוניקה

מילון מושגים ומונחים בחשמל ואלקטרוניקה

רכיבים באלקטרוניקה

בקצרה על רכיבים נפוצים באלקטרוניקה. (נגדים, סלילים, טרנזיסטורים, לדים ומקורות מתח)

Top